Klimaatbuffers
play
klimaatbuffers

Dit zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen.
Ze groeien mee met klimaatverandering en verbeteren de leefbaarheid.
Een tocht door, langs en over de diverse gebieden in opdracht van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers Nederland.