Monuta ENCI
play
Monuta ENCI

Een visie over de mogelijke invulling van het ENCI terrein in Maastricht met een multifunctioneel crematorium.
Een opdracht met een zeer korte doorlooptijd van 3 weken van idee tot eindproduct.