Radboud
play
Radboud

Onderzoekers van Sovon Vogelonderzoek en Radboud University leggen een verband tussen gebruik van pesticiden en aantallen weidevogels.
De film is gebruikt ter begeleiding van een publicatie in het wetenschappelijke blad Nature.