Monuta 2040
play
Monuta 2040

Doel van de productie is het informeren en inspireren van de medewerkers van Monuta.
Een projectgroep bestaande uit acht managers van Monuta hebben samen hun visie op de toekomst uiteen gezet.
Er moest een vertaalslag worden gemaakt van alle informatie naar een presentatievorm.